Kontakta oss

Resultat & lönsamhet

”Att genom företagsanpassad utbildning och träning utveckla säljare, chefer och kundrelaterad personal för att därigenom förbättra resultatet och öka lönsamheten.”

Läs mer →

Utvecklas

De bästa resultaten nås genom samverkan som gynnar bägge parter! Eller som vi hellre uttrycker det: Alliera er med kunder och medarbetare och uppnå bättre resultat!

Läs mer →

Kontakta Alliera

Ellahagsvägen 1
18732 TÄBY
Tel: 0708 608520
E-post: ulf.larsson@alliera.se

Läs mer →