Affärsplanen, strategi och genomförande

De framgångsrika företagen har alltid ett svar på  vad som skall göras,  hur det ska göras och varför , det är de företagen som inte bara följer med strömmen. Även i de mest konkurransutsatta branscherna finns det lönsamma företag och det finns de som misslyckas även på växande lönsamma marknader, skillnaden är oftast strategin.

För många små och medelstora känns det där med visioner och strategier tungt och tidskrävande och något man borde göra men inte får tiden till. Vi på Alliera hjälper till med såväl strategiarbetet som implementeringen, på ett konkret och strukturerat sätt hjälper vi till att ta fram en affärsplan som ger svar på  vad, hur och varför.

Vad vi tillför är vår erfarenhet från många olika branscher, konkreta verktyg och en genomarbetad struktur för hur en konkret och realistisk affärsplan bör se ut. Vi arbetar tillsammans under workshops fram den affärsplan som skall ligga som grund för ert framtida arbete.                                                                                                           

"Att inte ha en affärsplan är som att hålla andan under vattnet, det går ett tag".

 Vi är mycket stolta att en av våra kunder PÅ Media vunnit "Grafiska innovationspriset" 2012, med motiveringen:

"Vinnare av det Grafiska innovationspriset 2011/2012 är PÅ Media för att de leder vägen för den grafiska branschen in i det  moderna media samhället. Genom envist och ihållande arbete har de lyckats etablera sig som en partner när kombinationer av digitala och tryckta medier är det som ger bäst resultat."

                     http://pamedia.se