Affärsmannaskap, ökad kundförståelse

Idag möter kunden sällan endast en funktion i företaget. Alla medarbetare som har kundkontakter måste vara säljande för att klara den allt hårdare konkurrensen på marknaden.

Att vara "säljande" kan innebära olika saker för olika personalkategorier i företaget:

  • Att vara lyhörd för signaler från kunden som kan leda till merförsäljning.
  • Att bli uppmärksam på hur det egna agerandet påverkar kundens nöjdhetsgrad.
  • Att bemöta missnöjda kunder på ett professionellt sätt
  • Att driva egna affärsprocesser

Alliera ger er verktygen för att utveckla affärsmannaskapet.
En kedja är inte starkare än sin svagaste länk - därför är det viktigt att utveckla affärsmannaskapet hos all kundrelaterad personal.

Många specialistfunktioner (konsulter, supportpersonal, kundservice, tekniker, projektledare mm) har dubbla roller. En där man är specialist inom sitt område och en där man ska agera säljare. Genom affärsmannaskapsträning får man de verktyg som krävs för att öka tryggheten i säljande situationer.

Alliera utför utbildning och träning i affärsmannaskap för:

  • Konsulter
  • Tekniker
  • Kundtjänst
  • Support
  • Specialister

 

Alla träningsinsatser inleds med en företagsanalys. Därefter skräddarsys utbildningen till uppdragsgivarens mål och strategier. De situationer som tränas hämtas direkt från deltagarnas verklighet. Detta gör att deltagarna direkt kan tillämpa nyvunna insikter och kunskaper. Läs gärna artikeln om vårt samarbete med Svenska Bil  om hur vi utvecklade deras servicepersonal.(svenska_bil_supernojd_kund.pdf)

För mer information  Kontakta oss