Vi utvecklar bilbranschen..

Lojala kunder är allas dröm.... men det är inget som kommer gratis utan det kan vi bara göra oss förtjänta av genom hårt arbete. Bilbranschen är under en snabb förändring både vad gäller kundernas köpbeteende och yttre påverkan i form utav lagar, miljökrav och den digitala tekniken. För att lyckas med att skapa nöjda och lojala kunder i framtiden krävs att alla berörda inom företaget utvecklar sina kompetenser inom ett antal olika områden. Det vi på Alliera kan erbjuda är utbildningar och coachning inom bl.a. kundbemötande, försäljning och ledarskap.


       

Ulf Larsson - konsult inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap.

Ulf har över 15 års erfarenhet av att utveckla försäljning, kundnöjdhet och ledarskap inom bilbranschen. Ulfs främsta styrka är hans bredd! Han har lång erfarenhet av att utveckla säljande organisationer - både med affärsutveckling på ledningsnivå och på operativ säljnivå.Arbetar även med personlig coachning både för chefer och medarbetare.

Certifierad i verktygen IPU beteende-, drivkraft-, EQ analys 

Mobil 0708 608520, mail ulf.larsson@alliera.se

  

 Göran Lööv - – konsult inom försäljning/service, affärsutveckling och management.

Göran har 13 års erfarenhet av att jobba som konsult med fokus på affärsutveckling och att bygga starka säljorganisationer inom många olika branscher, men där tyngdpunkten ligger på bilbranschen. Under de senaste 3 åren har bilbranschen börjat att fokusera på nya digitala (videobaserade) system för att optimera kundkommunikationen, försäljning och kundnöjdheten inom såväl Verkstad som Showroom. Göran har under denna period arbetat med flera ledande bilmärken och hjälpt deras ÅF att implementera och optimera dessa system. Göran anses vara en av branschens mest erfarna inom detta område.

Mobil 0709 400 439, mail: goranloov@gmail.com

  

Marinette Patriksson - har bred erfrenhet från att arbeta med verksamhetsutveckling och då främst inom sälj affärsmannaskap och ledarutveckling. Lång och gedigen erfarenhet som linjechef och konsult och därför väl förtrogen med de utmaningar som kan finnas i verksamheten både för medarbetare och chefer. Coachar säljare och chefer både på grupp- och individnivå.

Mer än 10 års erfarenhet från bilbranschen.

Certifierad bl a i verkytget DISC- analys.

Mobil 070-8680686, mail, marinette.patriksson@outlook.com

 Bland våra kunder idag finns Audi, Aften Bil, Dekra, Fiat, Iveco, Jeep, Skoda, Seat, VW mm

Läs gärna artiklarna hur vi ökat kundnöjdheten hos Svenska Bil och utvecklat ledarskapet hos VW.