Besöksbokning

En gammal sanning inom försäljning - den som gör många besök säljer mer!

Många säljare drar sig för att boka kundbesök men alla är överens om att det är en förutsättning för att lyckas i sin försäljning.

Utbildningen i besöksbokning ger säljaren en struktur för att öka träffsäkerheten vid kundbokning. Under utbildningen bokar säljaren egna besök och får tips och råd från tränaren.


"Vi har lyckats öka vår försäljning under pågående lågkonjunktur tack vare fler nykundsbesök"
VD