Ledarutveckling

Verkligheten förändras hela tiden. Och vissa förändringar kommer snabbare än andra och då är det tryggt att ha starka ledare som kan ta organisationen genom ett krisläge. Vi ger era ledare de verktyg som behövs för att vara trygga i sitt ledarskap och kunna guida, coacha och utveckla era medarbetare nu och i framtiden!

Ledarskapets grunder: För dig som är ny som chef.

  • Olika ledarstilar, viktiga beståndsdelar i chefskapet (coaching, feedback, utvecklingssamtal, svåra samtal), personlig effektivitet, delegering, hålla effektiva möten.

Utvecklas som chef. För dig som är erfaren ledare.

  • Ledningsgruppsarbete, rätt kompetenser i framtiden, självledarskap, värderingsstyrt ledarskap, situationsanpassat ledarskap, utveckla dina medarbetare på djupet. 

Att leda i förändring

  • Att vara förändringsledare, kommunikation i förändring, modeller för förändringsledning, fallgropar.

Leda på distans – Hur stöttar jag medarbetare på distans

  • Teamkänsla på distans, skapa förtroende och kommunicera, ansvar och ägarskap, struktur i vardagen, skapa motivation och engagemang.

Självledarskap

  • Egna drivkrafter och motivation, Självkännedom och självkontroll, prioritera rätt, vad kan jag påverka och inte, varningssignaler för stress, uthållighet.
Alla utbildningar kan anpassas utifrån er nivå och behov!

Läs gärna artikeln hur vi hjälpte till att utveckla ledarskapet inom Volkswagen Group