Effektiv säljledning

Öka kunskapen och förbättra färdigheterna inom operativ säljledning.

Utbildningen ger användbara verktyg för att kunna leda ett säljteam mot uppsatta mål. Den ger insikt samt träning i hur man coachar och utvecklar varje säljare till att utvecklas i sin säljroll och optimera sitt resultat.

Ur innehållet:

  • Säljcoachens olika roller
  • Målstyrning av säljorganisationen
  • Uppföljning och resultatutvärdering
  • Planering av säljarnas och ditt arbete
  • Framgångsfaktorer i säljarbetet, GAP analys
  • Träning av säljare
  • Sambesök
  • Inskolning av säljare
  • Medarbetarsamtal
  • Situationsanpassat ledarskap