Bilbranschen förändras..

Sättet vi köper bil på har förändrats och den drivande kraften är Internet. Kunderna är mer pålästa, de har fler alternativ att välja på samt ställer högre krav på bra service. Allt detta gör att  säljrollen är mer krävande än någonsin, säljaren skall kunna hantera flera olika medier, arbeta proaktivt och samtidigt skapa lojala kunder. Vi inom Alliera har arbetat med att utveckla säljare inom bilbranschen i över 10 ård tid. Vi genomför skräddarsydd utbildning utifrån era behov, både i grupp eller individanpassad coaching. 

Exempel på utbildningsinnehåll:

  • Proaktiv försäljning 
  • Time management
  • Förhandling och avslut
  • Företagsförsäljning, (Fleet och Remarketing)
  • Skapa lojala kunder
  • Förbättra kommunikationen - Personprofil IPU
  • EQ utveckla din förmåga genom bättre självinsikt och bättre social kompetens, vi använder IPU EQ analys som verktyg