Förbättra kommunikationen -Personprofil IPU

Ett företag - eller en grupp är en blandning av olika personligheter. De olika personligheterna kompletterar varandra och gör "laget" starkare. IPU Profilanalys är ett verktyg som hjälper er att lära känna människors beteende i arbetet.

Kunskap om hur jag är som person och hur jag uppfattas av andra underlättar kommunikationen med kollegor och medarbetare. Det ger ledaren ett verktyg för att anpassa sin ledarstil utifrån sina medarbetares personlighet. Det kan även vara ett hjälpmedel för att skapa grupper och utnyttja olikheter i beteendet på ett konstruktivt sätt.

 • Individuell Personprofil som beskriver ledarens/medarbetarnas grundläggande och anpassade beteende
 • Personlig genomgång och återkopplig utifrån sin egen Personprofil
 • Vilka är de olika personlighetstyperna?
 • Hur ska vi anpassa oss när vi leder andra personlighetstyper
 • Tips för att förbättra kommunikationen
 • Hur ska vi undvika kommunikationsproblem

Personprofiler kan även användas som underlag för medarbetarsamtal och vid rekryteringar!

Läs gärna artikeln om hur vi med hjälp av IPU profilanalys hjälpte LBC Danderyd-Kedjan AB. lbc_nojda_kunder_borjar_med_nojdare_personal.pdf

Länk till IPU - Institutet för Personlig Utveckling

Förbättra förståelsen- Drivkraftsanalys IPU

Vad är det som motiverar dina medarbetare? Olika personer har olika drivkrafter och medvetenheten om vad det är som motiverar dina medarbetare kan göra skillnaden mellan högpresterare och lågpresterare. Använder ni rätt motivatorer eller lägger ni pengar och energi på fel saker? Ett utmärkt verktyg för en djupare förståelse mellan ledare och medarbetare.

 • Individuell Drivkraftsanalys som beskriver ledarens/medarbetarnas drivkrafter
 • Personlig genomgång och återkopplig utifrån sina egen drivkrafter
 • Hur öka motivationen hos dina medarbetare

  Drivkraftsanalys är ett bra underlag vid medarbetarsamtal, omorganiseringar och vid rekryteringar!