TriMetrix-en metod för utveckling av ledare och medarbetare

TriMetrix är baserad på axiologi läran om värderingar och tankemönster och erbjuder en objektiv och greppbar metod för att kartlägga och medvetandegöra chefers och medarbetares potential.

Genom att se helheten, beteenden, drivkrafter och attribut (personliga färdigheter) får man en mycket klar bild av individen som kan användas som underlag vid grupputveckling, ledarutveckling, coachning och rekrytering.

TriMetrix mäter 37 distinkta faktorer:

  • 23 attribut (personliga färdigheter)
  • 6 drivkrafter
  • 8 beteendefaktorer