Ulf Larsson - konsult inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap.

Ulf har över 25 års erfarenhet av försäljning och ledarskap

Ulfs främsta styrka är hans bredd! Han har lång erfarenhet av att utveckla säljande organisationer - både med affärsutveckling på ledningsnivå och på operativ säljnivå.

Arbetar även med personlig coachning både för chefer och medarbetare. 

Certifierad inom EQ analys, IPU Profilanalys, Drivkraftsanalys och TriMetrix samt didaktik.


Uppskattad föreläsare och utbildare inom försäljning, ledarskap och kundförståelse.

ulf.larsson@alliera.se, tel 0708-60 85 20

 

    
    

Anita Tidner – konsult inom Interim Management samt konsult i Team- och Ledarutveckling.

Anita har arbetat 20 år i ledande befattningar, varav en stor del som ledare över ledare. Hon grundade Alliera 2003 och var verksam som konsult under ett par år. Efter flera år i operativt ledarskap återvänder hon nu som konsult.

När hon inte jobbar som Interim Manager jobbar hon med utbildning och coachning av individer och grupper där hon bjuder på färska erfarenheter som ledare och från ledningsgruppsarbete inom Telecom och Finans.

Anitas styrkor är att hon på ett konkret och tydligt sätt är bra på att få människor att utvecklas och hon hämtar mycket inspiration från sina egna erfarenheter. Hon sätter stor vikt vid att deltagarna direkt ska kunna tillämpa nyvunna insikter och kunskaper. Certifierad inom IPU Profilanalys och Drivkraftsanalys.

 Se även: Interim Management

anita.tidner@alliera.se, tel 070-509 29 25

 Bland våra kunder finns:
Porsche Sverige, Aftén Bil, FCA, BiogenIdec, Företagsuniversitetet, Raytheon Professional, PÅ Media AB, BMW, Indian Motorcycle, Ratius Mässbyrå, Polaris, Kylma, Koneo, Selecta.

Alliera samarbetar med andra konsulter inom närliggande områden.

 

 

Våra verktyg: