Ulf Larsson - konsult inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap.

Ulf har över 25 års erfarenhet av försäljning och ledarskap

Ulfs främsta styrka är hans bredd! Han har lång erfarenhet av att utveckla säljande organisationer - både med affärsutveckling på ledningsnivå och på operativ säljnivå.

Arbetar även med personlig coachning både för chefer och medarbetare. 

Certifierad inom EQ analys, IPU Profilanalys, Drivkraftsanalys och TriMetrix samt didaktik.


Uppskattad föreläsare och utbildare inom försäljning, ledarskap och kundförståelse.

ulf.larsson@alliera.se, mobil 0708-60 85 20

 

    
    
 

Anita Tidner - konsult inom försäljning, affärsmannaskap och ledarutveckling.

Anita har arbetat med försäljning i drygt 20 år, dels som säljare själv men även i ledande befattningar. Hon har bred erfarenhet främst inom B2B av såväl produkt- som tjänsteförsäljning. I sina utbildningar hämtar hon exempel dels från sin egen erfarenhet men även från de uppdrag hon haft under åren.

Anitas styrkor är att hon på ett konkret och tydligt sätt hjälper deltagarna att använda de verktyg som krävs för att optimera sina resultat oavsett om de har en säljande- eller en ledande roll. Hon sätter stor vikt vid att deltagarna direkt ska kunna tillämpa nyvunna insikter och kunskaper.Certifierad inom IPU Profilanalys och drivkraftsanalys,

anita.tidner@alliera.se, mobil 08-758 66 49

 Bland våra kunder finns:
Audi, Aftén Bil, General Motors, BiogenIdec, Axel Larsson Maskinaffär AB, Intercopy, Raytheon, PÅ Media AB, Fujifilm, Konica Minolta, Ratius Mässbyrå, Nissan, Grafiska Företagens Förbund, Kylma, Koneo, VW Group.

Alliera samarbetar med andra konsulter inom närliggande områden.

 

 

Våra verktyg: