Personlig utveckling genom Personprofil IPU - 

En mycket viktig del i ett effektivt självledarskap är att lära känna sitt eget beteende och hur man uppfattas av omgivningen samt att lättare att förstå andra människor. IPU Profilanalys ger dig bättre kunskap om dig själv och ger dig verktyg för att få bättre kommunikation med medarbetare, kollegor och kunder. 

Ur innehållet:

  • Individuell Personprofil som beskriver säljarens grundläggande och anpassade beteende
  • Personlig genomgång och återkoppling utifrån sin egen Personprofil
  • Vilka är de olika personlighetstyperna?
  • Hur ska vi anpassa oss när vi träffar andra personlighetstyper
  • Hur ska säljaren använda denna kunskap i sitt säljarbete

Länk till IPU - Institutet för Personlig Utveckling

Se även Förbättra kommunikationen

Personprofiler, drivkraftsanalyser, Attributindex och TriMetrix är även mycket användbara underlag för medarbetarsamtal och vid rekryteringar!