Personprofil IPU - Ett verktyg i säljarbetet

Ett av säljarens främsta verktyg är att kunna anpassa sitt sätt och sitt budskap efter sina kunder. Då får man bättre genomslag i säljarbetet. Genom att lära känna sitt eget beteende och hur man uppfattas av omgivningen har man också lättare att förstå andra människor och hur man ska förbättra kommunikationen med olika personlighetstyper. Det gäller såväl kommunikationen mellan medarbetare och kommunikationen med kunder. IPU Profilanalys ger säljaren bättre kunskap om sig själv vilket gör att han/hon utvecklas som affärsman.

Ur innehållet:

  • Individuell Personprofil som beskriver säljarens grundläggande och anpassade beteende
  • Personlig genomgång och återkopplig utifrån sin egen Personprofil
  • Vilka är de olika personlighetstyperna?
  • Hur ska vi anpassa oss när vi träffar andra personlighetstyper
  • Hur ska säljaren använda denna kunskap i sitt säljarbete

Länk till IPU - Institutet för Personlig Utveckling

Personprofiler, drivkraftsanalyser, Attributindex och TriMetrix är även mycket användbara underlag för medarbetarsamtal och vid rekryteringar!