Presentationsteknik

Tag tillfället i akt och påverka kunden. Genom att träna presentationsteknik ökar tryggheten att hålla presentationer inför större och mindre grupper. Vi går igenom alla verktyg som krävs för att bli en bra talare.

Ur innehållet:

  • Förberedelser och målsättning
  • Olika dispositioner
  • Utnyttjande av visuella hjälpmedel
  • Att behärska rampfeber
  • Utnyttja ditt kroppsspråk
  • Att välja rätt språk
  • Röstens betydelse