Teamutveckling

Oavsett om teamet träffas varje dag – eller sitter på distans och bara har virtuell kontakt är ledarskapet lika viktigt. Genom att teamet får kunskaper och insikter i hur de kan få samarbetet att bli mer effektiv – kommer hela organisationen att utvecklas!

Team Journey

Utvecklar gruppen som jobbar för ett gemensamt uppdrag, sätter fokus på hur de ska arbeta som grupp för att få bäst effekt i sitt arbete tillsammans. Stärka gemenskap, hjälpa till att sätta mål samt följa upp hur gruppen ska samarbeta.

Ett program för att utveckla team och ledningsgrupper som sträcker sig över en period av 6-12 månader.

Bättre kommunikation i teamen

Med verktyg som IPU Profilanalys (DISC) och IPU Drivkraftsanalys får gruppen en bättre kännedom om varandras styrkor och hur man förbättrar kommunikationen i gruppen vilket stärker samarbetet och ger högre effektivitet

Läs mer