Affärsutveckling

Vad vi menar med affärsutveckling är det systematiska arbete som krävs för att ett företag, affärsområde eller
organisation skall fortsätta växa med lönsamhet. Utifrån de marknadspecifika förutsättningar som råder är utmaningarna olika. 

Vår erfarenhet är att ett företag är en komplex organism som består utav många delar, oftast räcker det inte med punktinsatser utan att det gäller att se och förstå helheten för att kunna påverka resultatet. Svårigheten är många gånger att man är för inne i sitt eget företag och bransch (så har man alltid gjort i den här branschen) för att se problemen och hitta nya lösningar. 

Vi på Alliera har en bred erfarenhet från många olika branscher och kan se problemen från ett annat perspektiv och utmana gamla sanningar och därigenom ofta hitta nya lösningar.  

Områden där vi kan hjälpa till:

  • Strategiarbete
  • Mål och bonusmodeller
  • Affärsplaner
  • Hjälp vid rekrytering och säkerställa rätt kompetens
  • Förändringsprocesser