Ledarskap

Att vara ledare i bilbranschen är ett komplext uppdrag. De utmaningar som bilbranschen befinner sig i ställer höga krav på den som sitter vid rodret. Krav som inte tenderar att minska, snarare tvärtom. Samtidigt som du som chef ska leda och fördela arbetet, skapa resultat och göra rätt prioriteringar, ska du parallellt skapa förutsättningarna för att varje medarbetare ska kunna göra sitt bästa och trivas. Det bästa ledarskapet kommer inte av sig självt, men om man i god tid tillför kunskap och färdigheter borgar det för att man får en verksamhet som lever och frodas. Länge. Och genererar såväl hög kundnöjdhet, god lönsamhet samt motiverade medarbetare.

Exempel på utbildningsinnehåll:

  • Situationsanpassat Ledarskap
  • Effektiv säljledning
  • Coachning och feedback
  • Målstyrt ledarskap
  • Förbättra kommunikationen - Personprofil IPU
  • EQ utveckla din förmåga genom bättre självinsikt och bättre social kompetens, vi använder IPU EQ analys som verktyg