Interim Management
Vill du ha en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in och snabbt skapa resultat kan en Interimschef vara det du söker. Vi tar ett operativt ansvar och levererar i linje med syfte och mål. Genom att ta in en Interimschef inom marknad och försäljning kan du snabbt fylla rollen med en person som har alla de egenskaper, kunskaper och kompetenser som ni behöver. 
Det kan handla om större omställningar inom bolaget eller en process eller funktion som behöver förändras som gör att interimslösningen är den bästa. 

 Vi har stor erfarenhet av att leda kundnära verksamheter i roller som:

  • Försäljningsdirektör, Försäljningschef, Kundservicechef, Affärsområdeschef, Marknadschef 

Där vi jobbat med att:

  • Leda säljorganisationer och utveckla säljstrategier anpassade för olika segment och affärsmodeller. 
  • Utveckla hela organisationer till att bli mer sälj- och kundorienterade. 
  • Driva nödvändiga förändringar utifrån kundinsikter 
  • Stötta andra ledare i sitt ledarskap
  • Vi har erfarenhet från 1:a linjens till 3:e och 4:e linje chef. 
  • Implementera CRM system 
  • Utvärdera säljenheten och komma med förslag på förbättringar  Kontakta oss för mer information Anita.tidner@alliera.se