Interim Management
Vill du ha en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in och snabbt skapa resultat kan en Interimschef vara det du söker. Vi tar ett operativt ansvar och levererar i linje med syfte och mål.

Det kan handla om större omställningar inom bolaget eller en process eller funktion som behöver förändras som gör att interimslösningen är den bästa. 

 Vi har stor erfarenhet av att leda kundnära verksamheter i roller som:

  • Försäljningsdirektör, Försäljningschef, Kundservicechef, Operations Manager, Affärsområdeschef, Marknadschef 

Där vi jobbat med att:

  • Förändringsledning - genom ett tryggt och stabilt ledarskap får vi med oss medarbetarna genom förändringsresan.
  • Leda säljorganisationer och utveckla säljstrategier anpassade för olika segment och affärsmodeller. 
  • Leda kundservice: effektivisering, automatisering, öka försäljning, mm.

  • Utveckla hela organisationer till att bli mer sälj- och kundorienterade. 

  • Driva nödvändiga förändringar utifrån kundinsikter 
  • Stötta andra ledare i sitt ledarskap
  • Vi har erfarenhet från 1:a linjens till 3:e och 4:e linje chef. 
  • Implementera CRM system  Kontakta oss för mer information Anita.tidner@alliera.se