Servicemarknad

Som vi vet så sker det dramatiska förändringar inom hela bilbranschen och detta gäller då inte enbart inom själva försäljningen av bilen och köparnas beteende. I takt med att tekniken hela tiden utvecklas med bland annat effektivare och bränslesnålare motorer, samt elbilarnas inträde på marknaden, så blir antalet tillfällen för Serviceavdelningen att verkligen få träffa kunden hela tiden färre och färre, bland annat på grund av längre serviceintervaller och generellt högre kvalitét på bilarna. Kunderna är också mycket prismedvetna och jämför naturligtvis mellan de olika aktörerna inom Servicemarknaden.                                                                                                   

Detta innebär att själva kundmötet och kundens upplevelse av detta, blir ännu viktigare än tidigare. En positiv kundupplevelse skapar ökad kundlojalitet, som över tid kan leda till att man är beredd att köpa fler bilar av oss och som i sin tur leder till mer ”trafik” in till Serviceavdelningen. Detta ställer naturligtvis stora krav på den som möter kunden att verkligen kunna leverera en upplevelse utöver det vanliga. Vi inom Alliera har stor erfarenhet att träna Servicerådgivare, Kundmottagare, Garantihandläggare och Reservdelspersonal i de utmaningar de står inför. Vi utför både serviceträning i grupp och individanpassad coachning vid behov. 

Exempel på utbildningsinnehåll:

  • Skapa kundlojalitet
  • Merförsäljning
  • Arbeta processstyrt
  • Kundbemötande
  • Förbättra kommunikationen - Personprofil IPU
  • EQ utveckla din förmåga genom bättre självinsikt och bättre social kompetens, vi använder IPU EQ analys som verktyg