Säljutveckling

Alla utbildningar skräddarsys utifrån er nivå och behov

För nya säljare

Du får de verktyg som krävs för att lyckas som säljare. Vi går igenom säljprocessen, allt från prospektering, första kontakt, behovsanalys till uppföljning efter avslut. Du får konkreta tips på hur du ska lägga upp dina kundbesök


För erfarna säljare:

Vi går igenom de kritiska punkter som ofta kan vara avgörande för om du får affären eller inte. Under utbildningarna arbetar vi med fördjupad behovsanalys, förhandlingsteknik. konkurrentstrategi och kundpsykologi. Fokus ligger på att i realistiska kund- och säljsituationer identifiera affärsmöjligheter samt hur man går vidare i säljprocessen och ökar avslutsfrekvensen. 

Utifrån era behov kan vi komplettera med ytterligare moduler såsom:

  • Säljeffektivitet – nyckeltal, kategorisering av kunder, tidsplanering och prioritering.
  • Presentationsteknik
  • Besöksbokning
  • Personlig coachning
  • Personprofil
  • Kundspsykologi