GDPR hantering

HUR Alliera HANTERAR PERSONUPPGIFTER

Hos Alliera värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Alliera AB för egen kommunikation och marknadsföring. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.. Alliera har utbildningar och workshops internt på företaget för att personalen ska ha bästa möjliga insikt i vad GDPR innebär för oss som företag och ombud till våra kunder.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

 

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan Alliera AB och kund, prospekt, eller leverantör upphör, raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas, meddela vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

 

Vid frågor kring dina uppgifter eller vår hantering av dessa, kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud Alliera AB
Ulf Larsson
Mobil: 0708 608520
ulf.larsson@alliera.se