Situationsanpassat Ledarskap

Utbildningen i Situationsanpassat Ledarskap lär ledare att utveckla sina medarbetare och att skapa ett motivationsklimat som resulterar i ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse.

Utbildningen har stark koppling till verksamheten. Den ska säkerställa att ledarskapet bidrar till att uppnå företagets målsättningar. Den ger ledarna en strategi för att sammankoppla individens och organisationens mål.
Det finns inte en enda bästa ledarstil utan allt beror på medarbetaren utvecklingsnivå och den uppgift som medarbetaren står inför. Ledaren lär sig att balansera graden av instruerande och supporterande beteende för att därigenom ge det ledarskap som är bäst i varje given situation.

Situationsanpassat Ledarskap är en konkret utbildning som utgår från det dagliga ledarskapet. Genom ett antal verktyg kommer nyvunna kunskaper att direkt kunna användas i praktiken. Utbildningen är lätt att ta till sig och passar för alla chefer och ledare med personalansvar. Situationsanpassat Ledarskap är en av världens mest använda ledarskapsmodeller och används av chefer och ledare världen över.

Ur innehållet:

  • Identifiera det som kännetecknar de olika utvecklingsnivåerna
  • Fastställa dina medarbetares och utveckling- och behovsnivåer 
  • Bli medveten om din naturliga ledarstil och hur den uppfattas av medarbetarna 
  • Lär dig använda flera ledarstilar: styrande, tränande, supporterande och delegerande.
  • Målformulering och uppföljning
  • Partnerskap för resultat