Säljeffektivitet - personlig planering

Tid är det enda som är lika för alla. Utbildningen syftar till att hjälpa dig att planera och utnyttja tiden bättre. Det ger utrymme för insatser som skapar ett långsiktigt framgångsrikt säljresultat, mindre stress och ökad motivation.

Ur innehållet:

 • Upprätta nyckeltal för effektivt säljarbete
 • Kategorisering av kunder
 • Tidsplanering
 • Prioriteringar
 • Identifiera tidstjuvar
  "Jag trodde aldig att det skulle fungera i min bransch, men det gjorde det och efter utbildningen
  presterar jag mer, känner mindre stress och får mer tid över för familjen". Säljare tryckeri 
  "Efter kursen arbetar de mer strukturerat och har på kort tid ökat försäljningen med  30%" Försäljningschef