Säljträning

Säljare som Allierar sig med sina kunder når bättre resultat!

Oavsett om det handlar om att hitta nya kunder eller att utveckla sina befintliga kunder är uppdraget lika viktigt! Det handlar om att säkerställa företagets intäkter på kort och lång sikt.

Säljorganisationen är en av företagets viktigaste funktioner. Precis som inom idrotten krävs kontinuerlig träning för att nå topprestationer. Det finns en klar koppling mellan att träna mycket och att nå bättre resultat.

Skillnaden är att inom affärsvärlden utdelas inga silvermedaljer...

Alla träningsinsatser inleds med en GAP-analys (skillnaden mellan nuläget och önskat resultat). Därefter skräddarsys utbildningen till uppdragsgivarens mål och strategier. De situationer som tränas hämtas direkt från säljarnas verklighet. Detta gör att deltagarna direkt kan tillämpa nyvunna insikter och kunskaper.

Vi tränar säljarna att göra fler och mer lönsamma affärer!

Exempel på utbildningsinnehåll:

  • Att boka besök
  • Effektiva säljmöten
  • Säljeffektivitet - personlig planering
  • Presentationsteknik
  • Behovsanalys
  • Förhandling
  • Personprofil IPU (hur sälja till olika kundtyper)
  • Försäljningspsykologi

För mer information Kontakta oss