Kundpsykologi

Lär dig förstå kunden och hur de fattar beslut!

Personlig försäljning handlar om att förstå människor och dess beslutskriterier, vi har en övertro på att vi alltid gör kloka rationella val men våra känslor påverkor oss mer än vi tror.

Studier inom beteendeekonomi visar på hur vi många gånger gör val som inte är till vår fördel utan snarare kan uppfattas som både ologiska och irrationella.

Utbildningen syftar till att ge en bättre förståelse för dessa underliggande beslutsmekanismer och hur vi i vår kontakt med kunden kan använda denna kunskap på ett professionellt sätt.